Városi Televízió Bóly


Törekszünk az igényes televíziózás kritériumainak megfelelni, a tárgyszerű s egyben elfogulatlan tájékoztatást tekintjük alapfeladatunknak. Mindeközben figyelemmel vagyunk, a kistérség nemzetiségi sokszínűségére, hiszen műsorkörzetünkben élnek magyarok, svábok, sokácok és romák egyaránt. Az ő kultúrájukat mutatja be „Napjaink” című állandó műsorunk, melyet az NMHH Médiatanácsa is, megalakulása óta, rendszeresen támogat. A feladatunknak tekintjük a nemzetiségek identitásának megőrzésére irányuló szerkesztői munkát, figyelemmel arra a hídszerepre, melyet egy térségi televízió betölthet, a nemzetiségek és a többségi nemzet között. Az itt élők kultúrájának és hagyományainak bemutatása jelenti műsoraink vázát. Riport összeállítások, tudósítások és stúdióbeszélgetések keretében számolunk be, a Mohács- Bóly térség kulturális eseményeiről, jelentősebb történéseiről.